Angelusgebed van de Paus op de zondag na het
Hoogfeest van het Heilig Hart 2000
 

LITANIE VAN HET 
HEILIG HART 
VAN JEZUS

Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons 
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons 
God, Heilige Geest, ontferm U over ons 
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, oneindige majesteit, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, heilige tempel van God, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, bron van alle troost, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, ons leven en onze venijzenis, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, hoop van ben, die in U sterven, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jesus, zachtmoedig en nederig van Hart, Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

LAAT ONS BIDDEN - Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan ben, die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jesus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Apostolaat van Eerherstel

 

Het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren.

Suggesties over dit onderwerp:


 

In deze serie, met uitleg van christelijke feesten en gebruiken, verzorgt de Stichting InterKerk eveneens:

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door:
Kerknet Nederland,  
onderdeel van Stichting InterKerk, de 'Kerkprovider'

Een site als deze adopteren? Dat kan door een gift te storten op:

56.25.39.778 
t.n.v. Stg. InterKerk

Laatste wijziging: 2006-03-27 14:37